Terms & Conditions

Pristatymas

Pristatymo kaštai

Pristatymas Lietuvoje Venipak paštomatu kainuos 4eurus, kurjeriu į jūsų pasirinktą adresą- kainuos 7eurus, taip pat Venipak kurjerių paslaugomis.
Pristatymas Europos Sąjungos šalyse- 10eurų, jūsų pirkiniai bus išsiųsti Lietuvos Paštu, mes suteiksime jums sekimo kodą.
Pristatymas į likusias pasaulio šalis kainuoja 20eurų, taip pat išsiųsime Lietuvos Paštu.
Jeigu yra poreikis naudotis skubių siuntų kurjerių paslaugomis, prašau kreipkitės emailu info@goodtastecitizen.com, mes suteiksime jums geriausią pasiūlymą.
Mes rezervuojame 7 darbo dienas jūsų užsakymo išsiuntimui, tik todėl, kad galėtume išlikti tvarūs ir nekompromituotume mūsų gaminių kokybės. Jeigu įvyktų taip, kad jūs norėtumėte gauti anksčiau- prašau susisiekite su mumis, daugumoje situacijų išsiųsime anksčiau.

Tačiau, apsiperkant per išpardavimų laikotarpį ar pasinaudojus nuolaidos kodu, siuntų išsiuntimas gali užtrukti net iki 10 darbo dienų. 

Good Taste Citizen naudos tik tvarų, perdirbtą arba kompostuojamą įpakavimą/ pakuotę.
Rūbai tampa nebegrąžinami, kai klientų prašymu yra daromi pakeitimai:

-Pailginami, patrumpinami, siaurinami - kai atliekami, bet kokie pakeitimai ir mes jau nebegalime jų parduoti, kaip esame dydžio standarto.

-Kai išsirenkama spalva, kuri šiaip nėra siūloma mūsų parduotuvėje.

-Kai pabrėžiama, kad tam tikri rūbai bus daromi pagal individualų užsakymą ( mes visada išsiaiškiname visas detales/išmatavimus prieš pradedami siūti individualius užsakymus, jūsų atsakomybė yra juos pateikti teisingus ).

-Taip pat norime pabrėžti, kad mes užsakytus ar pataisytus rūbus laikome maksimaliai 6 mėnesius. Jeigu jūs jų neatsiimate ar nesuteikiate informacijos, kur mums juos išsiųsti, mes nebelaikome rūbų ir pinigų už juos nebegrąžiname.   

 1. SĄVOKOS
  1. „Paskyra“ reiškia Kliento registracijos El. parduotuvėje rezultatą, kai sukuriama asmeninė paskyra, kurioje saugomi Pirkėjo duomenys.
  2. „Sutartis“ reiškia tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą nuotolinę Prekių pirkimo - pardavimo sutartį, kurią sudaro Užsakymas ir šios Sąlygos.
  3. „Pirkėjas“ reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris naudojasi El. parduotuve ir joje įsigyja Prekes. Pirkėju laikomas tik tas fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi teisę taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti Prekes be papildomų sutikimų. 
  4. „Darbo diena“ reiškia bet kurią dieną nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus valstybinių švenčių dienas), kai komerciniai bankai paprastai atlieka bankines operacijas Lietuvos Respublikoje.
  5. „El. parduotuvė“ reiškia elektroninę parduotuvę, esančią interneto tinklapyje adresu www.goodtastecitizen.com. 
  6. „Prekės“ reiškia materialius daiktus, įskaitant dovanų pakavimą, ir elektronines ar popierines dovanų korteles (toliau – „Dovanų kortelės“), kurias Pirkėjas gali įsigyti El. parduotuvėje Sąlygų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
  7. „Užsakymas“ reiškia Pirkėjo pasirinktų pirkti Prekių sąrašą, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroniniu būdu, įvykdžius visus El. parduotuvėje nurodytus Prekių užsakymo veiksmus.
  8. „Šalys“ reiškia Pardavėją ir Pirkėją kartu.
  9. „Šalis“ reiškia Pardavėją ar Pirkėją atskirai.
  10. „Privatumo politika“ reiškia privatumo politik ą.
  11. „Pardavėjas“ reiškia UAB VP Mados Grupė, juridinio asmens kodas 306214512, adresas Vežėjų 2, Klaipėda LT91246, Lietuvos Respublika, el. paštas info@goodtastecitizen.com (klientų aptarnavimo klausimais).Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
  12. „Sąlygos“ reiškia šias bendrąsias naudojimosi El. parduotuve ir Prekių įsigijimo šioje El. parduotuvėje sąlygas.
  13. „Trečioji šalis“ reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris nėra Sutarties Šalis.
 2. TAIKYMAS
  1. Šios Sąlygos taikomos, kai Pirkėjas apsilanko El. parduotuvėje ir/ ar įsigyja El. parduotuvėje siūlomas Prekes. Sąlygos laikomos teisiškai įpareigojančiu Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimu.
  2. Pažymėdamas savo sutikimą su Bendrosiomis sąlygomis, Pirkėjas patvirtina, kad išsamiai perskaitė šias Sąlygas, sutinka su jose išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis naudodamasis El. parduotuve ir pirkdamas Prekes.
  3. Įsigydamas Prekes, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su Privatumo politika, pažymėdamas atitinkamą varnelę.
  4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  5. Jei Pardavėjas yra sudaręs atskirą sutartį su Pirkėju, Prekių įsigijimui taikomos atskiros sutarties nuostatos ir šios Sąlygos taikomos tik tiek, kiek neprieštarauja minėtos sutarties reikalavimams.
 3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teisę naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes vadovaudamasis šiomis Sąlygomis.
  2. Pirkėjas įsipareigoja:
   1. sąžiningai, nepažeisdamas Sąlygų ir taikytinų teisės aktų, naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes;
   2. įsigyjant Prekes, pateikti tik teisingus duomenis;
   3. teikiant naują Užsakymą, atnaujinti bet kokius Paskyroje nurodytus duomenis, jei jie yra neteisingi arba pasikeitę. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar Trečiosioms šalims, jeigu Pirkėjas Paskyroje pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių duomenų;
   4. neperduoti Trečiosioms šalims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją;
   5. nesinaudoti Trečiosios šalies tapatybe, nekurti Paskyrų neegzistuojančių asmenų vardu ir (arba) neskelbti jokios su Trečiąja šalimi susijusios asmeninės informacijos;
   6. sumokėti už užsakytas Prekes vadovaujantis šiomis Sąlygomis;
   7. atsiimti užsisakytas Prekes vadovaujantis šiomis Sąlygomis;
   8. apžiūrėti įsigytas Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra Pirkėjo užsakytos Prekės, prieš pradėdamas jomis naudotis.
 4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pardavėjas turi teisę:
   1. iš anksto neinformavęs Pirkėjo neribotam laikui užblokuoti ar panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei sužinoma, kad Pirkėjas pažeidžia Sąlygų 3 skyriuje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo sprendimas dėl Paskyros užblokavimo ir/ar panaikinimo priklauso nuo pažeidimo masto, trukmės ir to, ar pažeidimas turi esminės reikšmės Pardavėjo vykdomai veiklai. Užblokavus ar panaikinus Kliento Paskyrą, Klientas apie tai bus informuojamas per protingą terminą Paskyroje nurodytu el. paštu;
   2. riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius Prekių pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir/ar vykdyti Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius, neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų Užsakymų, arba Pirkėjo Užsakymas turi kitų didmeninio pirkimo požymių;
   3. laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju iki veiklos nutraukimo pateikti Užsakymai arba yra įvykdomi visiškai, arba Pirkėjas yra informuojamas apie El. parduotuvės veiklos nutraukimą ir jam yra grąžinama sumokėta Prekių kaina.
  2. Pardavėjas įsipareigoja:
   1. Sąlygose nustatyta tvarka sudaryti galimybę Pirkėjui įsigyti Prekes El. parduotuvėje;
   2. vykdyti pateiktus Užsakymus Sąlygose nustatyta tvarka;
   3. gerbti Pirkėjų privatumą ir tvarkyti jų asmens duomenis vadovaudamasis Sąlygomis, Privatumo politika ir taikytinais teisės aktais;
   4. laikytis kitų Sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose nustatytų pareigų.
 5. PREKĖS
  1. Pasiūlymai įsigyti Prekes ir nurodytos Prekių kainos galioja tol, kol jos yra matomos El. parduotuvėje, išskyrus specialius atvejus, kai pasiūlymo galiojimo trukmė yra patikslinta El. parduotuvėje. Nuolaidos ir akcijos Dovanų kortelėms netaikomos. 
  2. Visa informacija apie Prekes, turimą jų kiekį, savybes ir kainas bei papildomas išlaidas, jeigu tokių yra įsigyjant Prekes, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamuose Prekių aprašymuose. 
  3. Dovanų kortelės yra virtualios, Pirkėjui pristatomos jo nurodytu el. paštu arba popierinės, Pirkėjui pristatomos jo nurodytu adresu.
  4. Dovanų kortelės galioja 6 mėnesius.
  5. Dovanų kortelės negrąžinamos ir nekeičiamos į grynuosius pinigus. Jei Pirkėjas vienu kartu neišnaudoja visos Dovanų kortelės sumos, skirtumas negrąžinamas, tačiau Pirkėjas gali primokėti kainų skirtumą, jei šis viršija Dovanų kortelės sumą.
  6. Pardavėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Prekių nuotraukos, pateikiamos El. parduotuvėje, yra iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos programinės įrangos ypatybių. Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, pateikiamu El. parduotuvėje.
  7. Prekės iki visiško jų apmokėjimo išlieka Pardavėjo nuosavybe.
 6. PIRKĖJO PASKYRA
  1. Pirkėjas turi teisę susikurti Paskyrą užsiregistruodamas El. parduotuvėje. Registracijos metu Pirkėjas turi įvesti vardą ir pavardę, nurodyti kitus duomenis, reikalingus Užsakymams vykdyti, ir susikurti slaptažodį. 
  2. Pirkėjas atsako už Paskyros slaptažodžio saugumą. Bet kokie veiksmai, atlikti Pirkėjo Paskyroje, Pardavėjo bus laikomi Pirkėjo veiksmais. Pardavėjas neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė šiame Sąlygų skyriuje nustatytų Paskyros saugumo įsipareigojimų.
  3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei sužino apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi El. parduotuve ar neteisėtą prieigą prie Pirkėjo Paskyros.
  4. Pirkėjas, norėdamas panaikinti savo Paskyrą, turi pranešti apie tai Pardavėjui Paskyroje nurodytu el. paštu. 
  5. Pirkėjo Paskyra panaikinama automatiškai, jei Pirkėjas neprisijungia 5 (penkis) metus nuo paskutinio prisijungimo.
  6. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pirkėjas neturi nuosavybės teisių į Paskyrą. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atšaukti, ištrinti ar užblokuoti Pirkėjo Paskyrą ir ištrinti visą su Paskyra susijusį turinį, jei Pardavėjas mano, kad Pirkėjas pažeidė šias Sąlygas ir/ar taikytinus teisės aktus. Pardavėjui atlikus šiame punkte nurodytus veiksmus, Pirkėjas apie juos per protingą terminą bus informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
 7. SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Pirkėjas gali įsigyti Prekes užsiregistravęs El. parduotuvėje ir susikūręs Paskyrą arba nesusikūręs Paskyros, tačiau pateikęs Prekių Užsakymui būtinus duomenis.
  2. Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu Pirkėjui gali būti siunčiami informacinio pobūdžio pranešimai, reikalingi Užsakymui įvykdyti. 
  3. Pirkėjas atsako už tai, kad Užsakymui pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikė registruodamas Paskyrą, pasikeičia, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui ir/ar Trečiosioms šalims dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir neatnaujino duomenų, jiems pasikeitus.
  4. Pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas gali pasirinkti Prekių rūšį, kiekį ir pristatymo būdą.
  5. Pirkėjas už Prekes apmoka šių Sąlygų 8 skyriuje nustatyta tvarka.
  6. Pirkėjui pasirinkus Prekes ir atlikus visus Prekių užsakymo veiksmus, iš kurių paskutinis yra apmokėjimas už Prekes, laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susiklostė pirkimo-pardavimo santykiai ir buvo sudaryta Sutartis. 
  7. Pardavėjas patvirtina Užsakymą išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  8. Pirkėjas, Sąlygose nurodyta tvarka patvirtindamas Sąlygas (sutikdamas su jomis), sutinka, jog išimtinais atvejais, esant objektyvioms aplinkybėms, Pardavėjas gali nepatvirtinti Užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Užsakymą, grąžindamas Pirkėjui visas už Prekes ir jų siuntimą sumokėtas sumas, jei dėl, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės klaidos, kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, Pardavėjas negali įvykdyti Užsakymo arba Užsakymo įvykdymas užtruktų nepagrįstai ilgai. Pirkėjas nedelsiant informuojamas apie Užsakymo vykdymo nutraukimą arba Prekių pristatymo datos pakeitimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Jei Pirkėjas nesutinka su pakeista pristatymo data, Užsakymas atšaukiamas, o Pirkėjui grąžinama visa už Prekes ir jų pristatymą sumokėta suma.
  9. Jei Pirkėjas pradeda vykdyti Užsakymą, bet jo neužbaigia, t. y. neatlieka mokėjimo, Sutartis laikoma nesudaryta.
 8. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES
  1. Pirkėjo Užsakymui taikoma kaina yra kaina, nurodyta Užsakymo pateikimo metu.
  2. Prekių kainos, įskaitant tuo metu galiojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą ir kitus mokesčius, jei tokie yra taikomi, nurodomi eurais. Į El. parduotuvėje nurodytą Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos, Pirkėjui pasirinkus konkretų Prekių pristatymo būdą
  3. Jei kitaip nenurodyta, Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. 
  4. Pirkėjas yra atsakingas už muito mokesčių sumokėjimą, tiek įsigyjant, tiek grąžinant Prekes. Tuo atveju, jeigu Prekė nėra išmuitinama ir Sąlygose nustatyta tvarka yra grąžinama Pardavėjui, muito mokestis, kurį už Prekę sumokėjo Pardavėjas, yra išskaičiuojamas iš Pirkėjui už Prekę grąžintinos sumos.
  5. Pirkėjas už Prekes gali mokėti vienu iš šių būdų:Apple Pay, Stripe ir PayPal, bankiniu pavedimu, iš anksto sutarus.
  6. Pirkėjo kredito kortelės informacija nėra saugoma Pardavėjo, todėl visas mokėjimo procesas yra visiškai saugus ir patikimas.
  7. Užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes (kai apmokėjimas įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą). Pardavėjas pasilieka teisę neišsiųsti Prekių, jei mokėjimas buvo atmestas arba jei yra kitų problemų, susijusių su mokėjimu.
 9. PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Pirkėjas, įsigydamas Prekes, pasirenka Prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų Prekių pristatymo adresą. 
  2. Prekės gali būti pristatomos ES ir tam tikrose kitose šalyse. Ar prekės pristatomos į nurodytą vietą, sužinosite suvedę adresą į pristatymo adreso lauką. 
  3. Prekės gali būti pristatomos per siuntų savitarnos terminalus arba per kurjerį. Konkretaus pristatymo kaina nurodoma El. parduotuvėje, prieš patvirtinant Užsakymą. 
  4. Prekių išsiuntimo terminas- 7 darbo dienos.
  5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
  6. Tuo atveju, jei Prekės turi būti pristatomos Užsakyme nurodytu bendruoju adresu, Pirkėjas sutinka, kad Prekės laikomos pristatytomis faktiškai jas pristačius minėtu nurodytu bendruoju adresu, net jei Prekes priima Trečioji šalis. Nuo Prekės pristatymo momento visa su Prekėmis susijusi rizika iš Pardavėjo pereina Pirkėjui, net jei Prekės buvo pristatytos Trečiajai šaliai (jas priėmus Užsakyme nurodytu bendruoju adresu).
  7. Pasirinkus Prekių pristatymą per siuntų savitarnos terminalus, atsiėmęs Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė), taip pat ar Prekės yra kokybiškos bei nepažeistos. Pastebėjęs bet kokius siuntos išorinės pakuotės ar Prekių pažeidimus ar trūkumus (siuntos išorinė pakuotė ar Prekės suglamžytos, šlapios ar kitaip išoriškai pažeistos) ir kito pobūdžio neatitikimus, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.
  8. Pasirinkus Prekių pristatymą per kurjerių tarnybą, Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Prekes pristatančiu asmeniu patikrinti Prekių siuntos būklę, Prekių komplektaciją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminį dokumentą (pavyzdžiui, PVM sąskaitą - faktūrą; važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą žymintį dokumentą), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Prekės siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neapžiūrėjus siuntos ir nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų ir Prekių komplektacijos trūkumų.
 10. GARANTIJA
  1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kokybiškas Prekes.
  2. Prekėms suteikiama 1 (vienų) metų garantija nuo pristatymo dienos, nebent taikytinuose teisės aktuose numatyta kitaip.
  3. Prekių kokybės garantija neapima tų Prekių defektų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo ar Prekės gamintojo kaltės. Jokia garantija netaikoma, kai defektai atsirado ar Prekė buvo sugadinta dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, natūralaus nusidėvėjimo arba naudojant ir prižiūrint ne taip, kaip nurodė Prekės gamintojas ar įprasta praktikoje.
 11. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ KETIMAS IR GRĄŽINIMAS
  1. Jeigu Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, proporcingai sumažinta Prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
  2. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutartį, jeigu Prekės trūkumas yra nedidelis.
  3. Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šiame Sąlygų skyriuje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. 
  4. Prekės pataisymas ar pakeitimas:
   1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekė šiame Sąlygų skyriuje numatytu atveju būtų pataisyta ar pakeista nemokamai ir per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas raštu informavo Pardavėją apie netinkamą Prekės kokybę;
   2. Pirkėjas grąžina Prekę Pardavėjui, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Prekės pakeitimo atveju, nauja Prekė išsiunčiama Pirkėjui tik Pardavėjui gavus nekokybišką Prekę;
   3. Grąžinamų Prekių su defektu siuntimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  5. Pirkėjui nutraukus Sutartį teisės aktų nustatyta tvarka:
   1. Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui Prekę Pirkėjo s ąskaita, visada siųskite patikimais kurjeriais, paštomatais, registruotu paštu, nes jeigu mūsų siunta nepasiekia- mes už tai nesame atsakingi;
   2. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą Prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad Prekė buvo išsiųsta, įsipareigoja ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą.
  6. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas turi Paskyrą, šiame Sąlygų skyriuje nurodytus veiksmus (pakeisti, grąžinti Prekę) galima atlikti prisijungus prie Paskyros ir pateiktus prašomą informaciją.
  7. Šiame Sąlygų skyriuje numatytais atvejais Prekės Pardavėjui turi būti grąžinamos adresu: 

   UAB VP Mados Grupė, Vežėjų 2, LT91246 Klaipėda, Lietuva

  8. Tel. Nr.  +37060931581

  9. El. paštas:  info@goodtastecitizen.com

 12. INFORMACIJA APIE SUTARTIES ATSISAKYMĄ
  1. Teisė atsisakyti Sutarties: Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo užsakytą Prekę. Pirkėjas privalo el.paštu orders@goodtastecitizen.com pranešti apie sprendimą grąžinti.
  2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Pirkėjas turi užpildyti popierinę grąžinimo formą, ir grąžinti dviem būdais:
  3. Prekės Pardavėjui turi būti grąžinamos adresu:

   UAB VP Mados Grupė, Vežėjų 2, Klaipėda LT91246, Lietuva

  4. Arba Venipak paštomatu: H.Manto 7, Klaipėda

  5. Tel. nr.  +37060931581

   El. paštas:  info@goodtastecitizen.com

   Pardavėjas netaiko nemokamo grąžinimo.

  6. Sutarties atsisakymo pasekmės:
   1. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį; pirkėjas privalo pranešti pardavėjui el.paštu orders@goodtastecitizen.com apie sprendimą grąžinti prekę. Pirkėjas privalo pranešti apie sprendimą grąžinti prekę per 14 dienų.
   2. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna grąžintas Prekes, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už grąžintą prekę. Grąžindamas Pirkėjui sumą, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui už Prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo;
   3. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas;
   4. Vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.
   5. Pirkėjas, šiame Sąlygų skyriuje numatytu Prekės grąžinimo atveju, atsako tik už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tačiau grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie Prekės (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.
   6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti šiame Sąlygų skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Sąlygų ir taikytinų teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  7. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma toms prekėms, kai toks netaikymas numatytas teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant, prekėmis, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, dovanų įpakavimus, dalies prekių, kurios sudaro prekių rinkinio dalį.
  8. Be anksčiau nurodytos teisės aktuose numatytos sutarties atsisakymo teisės Pardavėjas suteikia papildomą teisę grąžinti Prekes per 14 dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo Prekių gavimo dienos. Šiuo atveju Prekių grąžinimui taikomi visi anksčiau šiame Sąlygų skyriuje nurodyti reikalavimai.
  9. Šiame Sąlygų skyriuje numatyta teisė atsisakyti Sutarties netaikoma Pirkėjui, kuris pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomas vartotoju, t. y. Pirkėjui, kuris Prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.
  10. Jei Pirkėjas grąžina Prekę, jis privalo grąžinti ir dovanas, kurios buvo suteiktos Pirkėjui dėl grąžinamos Prekės įsigijimo ar atitinkamos sumokamos sumokėjimo, jei grąžinus Prekę pirkinys nesiekia sumos už kurią suteikta dovana.
 13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  1. Visas El. parduotuvės turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, paveikslėlius, nuotraukas, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus, kitus vaizdinius ženklus, iliustracijas, El. parduotuvės grafinį dizainą, programinį kodą ir/ar atskiras visų minėtų objektų dalis, domenus ir kt. (toliau – „Pardavėjo turinys“), yra Pardavėjo ar Trečiosios šalies intelektinė nuosavybė, kurią saugo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys autorių teises ir intelektinės nuosavybės teises.
  2. Pirkėjas supranta, kad naudodamasis El. parduotuve ir įsigydamas Prekių, jis neįgyja jokių teisių į Pardavėjo turinį ir gali naudoti Pardavėjo turinį tik pagal šias Sąlygas. Pirkėjas gali naudoti Pardavėjo turinį be Pardavėjo arba Trečiosios šalies, kuriai priklauso atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės, sutikimo tik asmeniniais ir informaciniais tikslais.
  3. Pirkėjas, pažeidęs Pardavėjo ar Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, privalo atlyginti dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius.
 14. ATSILIEPIMAI
  1. Pirkėjas, įsigijęs Prekę El. parduotuvėje ir atitinkantis kitus šiame Sąlygų skyriuje nustatytus reikalavimus, gali būti paprašytas įvertinti įsigytą Prekę pateikdamas savo atsiliepimą Sąlygose nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjai, kurių gali būti prašoma pateikti savo atsiliepimą apie Prekes, Pardavėjo pasirenkami atsitiktinumo būdu.
  3. Pirkėjų atsiliepimai skelbiami El. parduotuvėje yra išdėstyti atsitiktine tvarka.
  4. El. parduotuvėje, gavus Pirkėjo sutikimą, taip pat gali būti talpinami atsiliepimai apie Prekes, kurie buvo Pirkėjo palikti Pardavėjo Facebook paskyroje. Šiuo atveju, prieš patalpindamas tokį atsiliepimą El. parduotuvėje, Pardavėjas patikrina jo tikrumą, t. y. ar konkretus Pirkėjas įsigijo konkrečia Prekę, apie kurią buvo paliktas atsiliepimas.
 15. TREČIOSIOS ŠALIES TURINYS
  1. El. parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas Trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines ir turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už Trečiųjų šalių turinį (toliau – „Turinys“). Nuoroda iš El. parduotuvės į Turinį nereiškia, kad Pardavėjas pritaria tokiam Turiniui ar yra už jį atsakingas. Pirkėjas pats atsako už Turinio naudojimą ir tai daro savo rizika. 
  2. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Turinio (įskaitant, bet neapsiribojant, jokių garantijų dėl tokio Turinio tikslumo ir jokios atsakomybės už Turinyje pateiktų produktų ar paslaugų kokybę). Pirkėjas supranta, kad už bet kokią informaciją, kurią galima pasiekti per hipersaitus į kitas interneto svetaines, atsako tik tą Turinį pateikusi Trečioji šalis.
 16. ATSAKOMYBĖ
  1. Šalys už šiose Sąlygose numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Sąlygų ir/ar taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.
  3. Šalys neatsako už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos taikytinuose teisės aktuose. 
  4. Pardavėjas negarantuoja ir neatsako už tai, kad El. parduotuvė veiks nepertraukiamai. Pirkėjas pripažįsta, kad Pardavėjas neatsako už interneto prieigos paslaugas.
 17. INFORMACIJOS TEIKIMAS
  1. Pranešimai, susiję su Užsakymo vykdymu, yra siunčiami Pirkėjo nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Pardavėjas neatsako už tai, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų teikėjų tinklo sutrikimų, pranešimų, patekusių į SPAM katalogą, arba dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų.
  2. Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pardavėjui gali pateikti Sąlygų 1.11 punkte numatytais kontaktais.
 18. SĄLYGŲ PAKEITIMAS
  1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Sąlygas. Apie Sąlygų pasikeitimus Pirkėjas yra informuojamas El. parduotuvėje ir Sąlygų pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo El. parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Pardavimo sąlygomis, jis turėtų daugiau nesilankyti El. parduotuvėje ir neįsigyti Prekių.
  2. Aktualią ir galiojančią Sąlygų versiją visada galima rasti El. parduotuvėje. Konkrečiam Užsakymui yra taikoma ta Sąlygų redakcija, kuri galiojo Užsakymo pateikimo metu.
 19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Sąlygoms ir Prekių įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus atvejus, kai taikytini teisės aktai numato kitaip. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų ir/ar dėl parduodamų Prekių, yra sprendžiami bei perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams, išskyrus atvejus, kai taikytini teisės aktai numato kitaip. Kai Klientas yra ne vartotojas, kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus, ginčus pirma instancija sprendžia kompetentingas Vilniaus teismas.
  2. Pardavėjas gali perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas be Kliento, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins Pirkėjo padėties pagal šias Sąlygas ir nesumažins jam teikiamų garantijų.
  3. Jeigu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui, jis gali išdėstyti ir pateikti jas raštu Sąlygose nurodytais Pardavėjo kontaktais. Pardavėjas į tokias Pirkėjo pretenzijas įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), taip pat turi teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt ), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.