The Road to Health // Kelias į sveikatą

emocinė sveikata emotional health health mental health psichologinė sveikata sustainability sustainable fashion sustainable lifestyle sveikata tvari mada tvarumas tvarus gyvenimas

So often I catch myself thinking- where does health start. Where does any of it start? 
I get it why so many people think that sustainability is another trend and it shall pass when the new hot thing arrives, I get that question ofter as well. And quite frankly- it’s my own fault cause I never explained why I do what I do. It’s quite a journey to get to where I am and nothing happened by accident. Nothing. 
I don’t want to sound arrogant and say that I am emotionally and mentally healthy, I literally just scratched the surface. But I feel I’ve made a good start. 
And what does mental health has to do with fashion, you may ask. Everything. And I will tell you everything about my journey. One post at a time.

 

Dažnai savęs klausiu- kas yra sveikata. Nuo ko ir kur prasideda sąvoka sveikata?

Labai gerai suprantu, kodėl žmonės galvoja, kad tvarus gyvenimas ir tvarumas yra dar vienas trendas ( išmislas ) , ir praeis vos tik naujas karštas pokalbis užsimegs. Ir man užduoda šį klausimą. Ir gana atvirai- tai mano pačios kaltė. Aš niekada nepaaiškinau, kodėl aš darau, tai ką aš darau. Kodėl tai svarbu man ir kokia ilga buvo mano kelionė. Ir niekas nenutiko veltui. Niekas.

Nenoriu nuskambėti arogantiška ir sakyti, kad aš emociškai ir psichologiškai sveika, aš tik pradėjau rimčiau tuo domėtis. Bet jaučiu, kad tai nuostabi pradžia!

Jums jau gali suktis klausimas- kuo emocinė sveikata susijusi su mada. O gi- viskuo. Papasakosiu viską apie savo kelionę i sveikatą. Po mažiuką postą, bet papasakosiu.


Older post New Post


Parašyti komentarą

Your comment will be reviewed and posted